14-1522397488-80.jpg

14-1522397488-80.jpg

Người hâm mộ vẫn không ngừng than khóc cho Trương Quốc Vinh mỗi dịp 1/4 (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *