13739-1550462485-2.jpg

13739-1550462485-2.jpg

Chỉ một mình tình yêu không bao giờ là đủ để duy trì một mối quan hệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.