13739-1550462485-2.jpg

13739-1550462485-2.jpg

Chỉ một mình tình yêu không bao giờ là đủ để duy trì một mối quan hệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *