1309giaothon-1600009010-3.jpg

1309giaothon-1600009010-3.jpg

Trung tâm Điều hành giao thông thông minh đặt tại Trung tâm Quản lý Đường hầm sông Sài Gòn. (Nguồn: hcmcpv.org.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *