1304fakenews-1586750079-26.jpg

1304fakenews-1586750079-26.jpg

Một trường hợp thông tin giả về số lượng người bị nhiễm và chết liên quan đến việc nhiễm virus Corona được HAL Turner Radio Show đề cập. (Nguồn: HAL Turner Radio Show)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *