1301cuchi5-1610529993-4.jpg

1301cuchi5-1610529993-4.jpg

Hầm chông được bố trí trong thế trận chiến tranh du kích. (Nguồn: vietnamtourism.gov.vn)  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *