1301cuchi13-1610529957-36.jpg

1301cuchi13-1610529957-36.jpg

Đường vào khu tái hiện vùng giải phóng Củ Chi (1961-1972).(Nguồn: diadaocuchi.com.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *