1301cuchi1-1610529914-100.jpg

1301cuchi1-1610529914-100.jpg

Địa đạo Củ Chi – nơi có hệ thống đường ngầm dài hơn 200 km, đường hầm dưới địa đạo vừa đủ cho một người đi lom khom. (Nguồn: vietnamtourism.gov.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *