13-1614408326-57.jpg

13-1614408326-57.jpg

Bác sỹ Trường cùng các đồng nghiệp đã sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *