1203benhnh-1583998790-52.jpg

1203benhnh-1583998790-52.jpg

Bệnh nhân chờ được chuyển từ một bệnh viện ở Vũ Hán đến Bệnh viện Lôi Thần Sơn, một trung tâm y tế mới được xây dựng phục vụ cho chiến dịch chống COVID-19 cũng ở Vũ Hán, Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *