1203aylward-1583998639-27.jpg

1203aylward-1583998639-27.jpg

Tiến sỹ Bruce Aylward đã giơ khuỷu tay thay cho cái bắt tay trong cuộc họp của WHO ở Geneva. (Nguồn: EPA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *