12008569932-1601025270-2.jpg

12008569932-1601025270-2.jpg

Nhà giáo Trần Thư Nguyên nhớ lại những năm tháng đi B trên chiến trường miền Nam. (Ảnh: PM/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *