12-1522397544-64.jpg

12-1522397544-64.jpg

Đường Hạc Đức với bức tượng sáp Trương Quốc Vinh ở bảo tàng Tượng sáp Hong Kong (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *