12-1497591388-40.png

12-1497591388-40.png

Bìa đĩa than “Đường em đi” của Phạm Thu Hà. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *