11910724014-1600065205-76.jpg

11910724014-1600065205-76.jpg

Gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Ảnh: Mai Chí Vũ/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *