11902499510-1600657775-63.jpg

11902499510-1600657775-63.jpg

2020年9月1日,越南国家主席阮富仲决定向解放通讯社(越南通讯社)授予“人民武装力量英雄”称号,对本社在抗美救国时期取得特别出色的成绩给予认可。这是第三次越南通讯社荣获英雄称号。

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *