11871284330-1601023012-75.jpg

11871284330-1601023012-75.jpg

Học sinh Trường Thiếu nhi Bình Thạnh (Kiến Phong) trao đổi bài trước khi vào lớp. (Ảnh: NVCC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *