11861782036-1601024478-92.jpg

11861782036-1601024478-92.jpg

Trường Sư phạm cấp 1 tỉnh Mỹ Tho trong thời kỳ chống Mỹ. (Ảnh: NVCC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *