116409159t-1611114688-71.jpg

116409159t-1611114688-71.jpg

Trang Twitter của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi chưa bị dừng hoạt động. (Ảnh: BBC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *