116404113g-1610964479-77.jpg

116404113g-1610964479-77.jpg

Các đoàn xe gắn cờ Trump và đôi khi có cả những chiếc xe kéo được trang trí cầu kỳ. (Nguồn: Getty Images)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *