116403177n-1610963280-58.jpg

116403177n-1610963280-58.jpg

Các nhóm lan truyền thuyết “Đánh cắp bầu cử” mọc như nấm sau mưa (Nguồn: Getty Images)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *