1111-1611283464-89.jpg

1111-1611283464-89.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Trung ương 15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.