11-1512709874-54.jpg

11-1512709874-54.jpg

Lính Israel cùng một bức ảnh chụp Vua Hussein của Jordan sau khi chiếm Đông Jerusalem vào năm 1967. (Nguồn: Getty Images)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *