11-1490153243-4.jpg

11-1490153243-4.jpg

Chuỗi cửa hàng Sói Biển có doanh thu vài chục triệu đồng/ngày ở mỗi điểm bán. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *