10601451115-1571216967-59.jpg

10601451115-1571216967-59.jpg

Một người xem video quá trình ghép phát biểu của Tổng thống Mỹ Trump vào miệng cựu Tổng thống Obama để cho ra một video deepfake. (Nguồn: Getty Images)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *