10309755102-1565080339-44.jpg

10309755102-1565080339-44.jpg

Vũ Lê Minh và các sinh viên Khoa Âm nhạc Truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *