10309755102-1547713973-33.jpg

10309755102-1547713973-33.jpg

武黎明与越南国家音乐学院传统音乐系同学们的合影。图片由武黎明提供。

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *