1009ttx27-1599712443-58.jpg

1009ttx27-1599712443-58.jpg

Tác phẩm ảnh Cua chữ A, một trọng điểm trong cụm liên hoàn ATP của nhà báo Hứa KIểm (TTXVN) trong bộ ảnh Đường 20 Quyết Thắng được trao “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật, lĩnh vực Nhiếp ảnh lần thứ 5. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *