1009ttx26-1599712322-29.jpg

1009ttx26-1599712322-29.jpg

Tác giả Triệu Đại (TTXVN) được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2000 cho bộ ảnh về Điên Biên Phủ, trong đó có ảnh Tướng De Castries và Bộ Chỉ huy địch ở Điện Biên Phủ ra đầu hàng (1954). (Ảnh: Triệu Đại/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *