1009ttx25-1599712219-25.jpg

1009ttx25-1599712219-25.jpg

Phóng viên Lương Nghĩa Dũng được tặng Giải thưởng Nhà nước đợt 3 – năm 2006 với tác phẩm Đấu pháo ở Dốc Miếu. (Ảnh: Lương Nghĩa Dũng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *