1009ttx24-1599712145-85.jpg

1009ttx24-1599712145-85.jpg

Tác phẩm “Bác bắt nhịp bài ca Kết đoàn” của tác giả Lâm Hồng Long (TTXVN) được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I – năm 1996. (Ảnh: Lâm Hồng Long/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *