1009ttx2-1599706186-41.jpg

1009ttx2-1599706186-41.jpg

Phóng viên Thông tấn xã Giải phóng (nay là TTXVN) trong trận chống càn Junction City (1967). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *