10-1598571602-6.jpg

10-1598571602-6.jpg

Nguyễn Lộc Hải Đăng, một trong những tu nghiệp sinh nước ngoài đầu tiên được nhận visa kỹ năng đặc định 1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *