10-1571381447-43.jpg

10-1571381447-43.jpg

Một bờ kè thô sơ được dựng lên cách khu vực dầu thải đổ xuống khoảng 200m.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.