10-1571381447-43.jpg

10-1571381447-43.jpg

Một bờ kè thô sơ được dựng lên cách khu vực dầu thải đổ xuống khoảng 200m.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *