10-1546142356-42.jpg

10-1546142356-42.jpg

Ngày hội trồng cây Rừng trên biển tại đảo Odaiba. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *