1-1603790201-40.jpg

1-1603790201-40.jpg

Trung tâm phục vụ hành chính công tại tỉnh Quảng Ninh được khánh thành và chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 9/2019.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *