1-1572398748-69.jpg

1-1572398748-69.jpg

Những liền anh, liền chị xúng xính áo tứ thân, khăn the, nón lá quai thao để chuẩn bị cho một buổi “chơi quan họ”. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *