1-1555983387-93.jpg

1-1555983387-93.jpg

Terry Gou tại trụ sở đảng Kuomintang ở Đài Bắc vào ngày 17/4/2019. Ảnh: Ashley Pon / Bloomberg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *