1-1553069383-24.jpg

1-1553069383-24.jpg

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh khẳng định, Kiểm toán Nhà nước không đề xuất mở rộng đơn vị được kiểm toán nhưng đề nghị quy định cụ thể các đơn vị này. (Ảnh: CTV/Vietnam+) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *