1-1508896738-68.jpg

1-1508896738-68.jpg

Người lính trẻ dùng xà beng bẩy tấm tôn để dọn đường diệt giặc lửa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *