1-1477482079-15.jpg

1-1477482079-15.jpg

Thành tích của cô học trò nhỏ này khiến ai cũng phải nể phục (Ảnh: Doãn Đức)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *