0p7a6755-1588165693-4.jpg

0p7a6755-1588165693-4.jpg

Thượng tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *