0p7a6755-1588165693-4.jpg

0p7a6755-1588165693-4.jpg

Thượng tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.