0f45de8c555c-1611566473-100.jpg

0f45de8c555c-1611566473-100.jpg

Lễ kết nạp đảng viên sinh viên của Đảng bộ Trường Đại học Xây dựng. (Ảnh: PV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *