0905voi15-1589032141-46.jpg

0905voi15-1589032141-46.jpg

Cá thể voi rừng ngà lệch kéo về phá nương rẫy, nhà của người dân. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *