072a3786-1602231617-26.jpg

072a3786-1602231617-26.jpg

Bác sỹ Nguyễn Trung Cấp nghiên cứu tài liệu khi có thời gian rảnh. (Ảnh: Minh Quyết/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *