072a3719res-1602230911-9.jpg

072a3719res-1602230911-9.jpg

Bác sỹ Cấp trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp. (Ảnh: Minh Quyết/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *