072a3665res-1602231372-100.jpg

072a3665res-1602231372-100.jpg

Bác sỹ Cấp khám, theo dõi sức khỏe cho một bệnh nhân. (Ảnh: Minh Quyết/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *