0708anh4-1596771467-50.jpg

0708anh4-1596771467-50.jpg

Ngày 9/4/2010, Hội nghị ASEAN 16 – Hội nghị Cấp cao ASEAN đầu tiên trong năm 2010 – đã kết thúc tốt đẹp với việc thông qua nhiều văn kiện quan trọng với chủ đề ‘Hướng tới Cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn đến hành động.’ (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *