0610anh30-1601970548-76.jpg

0610anh30-1601970548-76.jpg

Các cựu phóng viên GP10 thắp hương tại căn cứ Trung ương cục miền Nam – vùng “Mã Đà sơn cước”- chiếc nôi của “Chiến khu Đ”. (Ảnh: Vũ Xuân Bân/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *