0607vietmy2-1598070298-27.jpg

0607vietmy2-1598070298-27.jpg

自从美国正式解除对越南的经济禁运以来,双向贸易额连续增长。2001年,越南-美国双边贸易协定(BTA)生效之前,双向贸易额达14亿美元。截至2019年底,两国双向贸易额已达到750亿美元,较2018年增长24.4%。

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *