0416duc2-1587025361-23.jpg

0416duc2-1587025361-23.jpg

Người cao tuổi đeo khẩu trang khi đi mua sắm tại một siêu thị ở Aachen, Đức. Nguồn: AP) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *